บริษัท เชียงใหม่ เมดดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

..

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

กานต์ ศิริรัตนพันธ

675-0-21625-8

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท เชียงใหม่ เมดดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด

521-0-32130-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

กานต์ ศิริรัตนพันธ

566-5-39005-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

กานต์ ศิริรัตนพันธ

471-2-13329-0

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัท เชียงใหม่ เมดดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด

621-1-00467-3

( กระเเสรายวัน )